Ny riktlinje för etiskt ställningstagande vid HLR

Region Skånes chefläkargrupp har tagit fram en riktlinje fram för etiska ställningstaganden vid hjärt-lungräddning (HLR) och livsuppehållande behandling.

Grundprincipen är att alltid påbörja HLR, oavsett om det gäller nyfödda, barn eller vuxna, enligt principen "Vad kan vi göra?". Men vid vård av svårt sjuka patienter måste den medicinska bedömningen kompletteras med ett etiskt ställningstagande: "Vad bör vi göra?".

Riktlinjen är resonerande eftersom etiska ställningstaganden sällan är glasklara. En viktig aspekt är också att beslut om HLR och livsuppehållande behandling ska värderas kontinuerligt och omprövas när förutsättningarna för det tidigare ställningstagandet förändras.

Riktlinjer för etiska ställningstaganden vid hjärt-lungräddning (HLR) och livsuppehållande behandling (pdf, nytt fönster)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter