Ny rekommendation gällande provtagning för Faeces Odling Salmonella, Shigella, Yersinia och Campylobacter

Förbättrad diagnostik för bakteriella faecespatogener innebär förändrade provtagningsrekommendationer.

Under hösten byter Klinisk mikrobiologi metod för påvisning av bakteriella faecespatogener (Salmonella, Shigella, Yersinia och Campylobacter). Fördelarna med den nya metoder är att den är känsligare än konventionell odling samt innebär kortare svarstider.

Vid övergång till den nya metoden kommer vi endast acceptera prov som inkommer i eSwab rosa kork (art nr 24 433). Ni som idag använder Faeces burk med sked för Salm, Shig, Yers, Camp rekommenderar vi att byta till eSwab rosa kork redan nu.

Analysportalen

Mer detaljerad information kring metodbytet kommer längre fram.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter