Ny regional rutin för läkemedelshantering

Ny regional rutin gällande ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården utifrån HSLS-FS 2017:37

Den regionala rutinen gäller för all öppen- och sluten vård i Region Skåne. Syftet med rutinen är att den ska stödja alla medarbetare i arbetet för en säker läkemedelshantering.

Stödmallar finns framtagna gällande fördelning av ansvar och uppdrag, kontroll av olika arbetsmoment samt för framtagande av lokala instruktioner.

Regional rutin för läkemedelshantering

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter