Ny regional labflik i Melior, "Avd Region"

I samband med nya snabbtest för påvisande av SARS-CoV-2, så har ny regional labflik tagits fram i Melior vid namn "Avd Region"

Det råder mycket högt tryck på testningen för covid-19. Som ett komplement till nuvarande tester bygger Region Skåne ut testkapaciteten för covid-19 med antigentest för påvisande av SARS-CoV-2, ibland kallad "snabbtest". Testet genomförs av hälso- och sjukvårdspersonal och kan avläsas på plats efter omkring 15 minuter.

Testresultatet från dessa snabbtester kommer att läggas in som en avdelningstagen analys på Meliors nya regionala labflik, "Avd Region" och svaret förs in av den personal som utfört testet.
Alla provsvar ska registreras i Melior lablista. Det är av yttersta vikt att provet registreras med korrekt benämning för att det ska kunna ligga till grund för smittspårning.
Analysresultaten registreras med ”Positivt”, ”Negativt”, ”Ej bedömbart” i lablistan. Om felaktigt värde fylls i kommer verksamheten att bli kontaktad för att korrigera felet.  

Alla positiva svar ska meddelas direkt till patienten, alternativt via telefon. Positiva och negativa svar ska dokumenteras i aktuell journalanteckning så att patienten kan läsa svaret via 1177.se.

Covid-19 är en anmälningspliktig sjukdom och vid positivt resultat på testet måste smittskyddsanmälan göras. Smittskyddsanmälan består av Klinisk anmälan och laboratorieanmälan. Medicinskt ansvarig läkare gör en klinisk anmälan och laboratorieanmälan görs automatiskt via inmatat värde i journalsystemets lablista.

Från fredag, 27/11, kommer den nya, röda regiongemensamma labfliken, "Avd Region", finnas tillgänglig i Meliors lablista.
labbfliksbild

På labfliken ”Avd Region” finns i nuläget två analyser upplagda:

analysbild

Analysen ”Avd Cov-19 Snabb Ag” , snabbtest och används för provtagning på patienter.

Analysen ”PERS Cov-19 Snabb Ag” , snabbtest och används för provtagning på personal.

Länk till manual för att föra in analysresultat på labfliken "Avd Regional"

Länk till mer information om antigentest för påvisande av SARS-CoV-2