Ny programchef för SDV

Nu är det klart att Linn Kennedy kommer att efterträda Pelle Johnsson som programchef för SDV, Skånes digitala vårdsystem från och med 1 april 2020.

Linn har varit engagerad i SDV sedan upphandlingstiden och är idag ansvarig för det kliniska arbetet i funktionella arbetsströmmar, det vill säga de delprojekt som arbetar med utformning av vårdens processer kopplat till systemet. Hon har sin bakgrund som disputerad specialist i internmedicin samt sektionschef på internmedicin på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Linn Kennedy har också varit medicinsk rådgivare för mobilt vårdteam Malmö sedan 2015 och ingått i ledningsgruppen för akutsjukvård och internmedicin på Sus.

Hjälpas åt

Linn ser SDV som nödvändigt för att utveckla vården:
- Vi kan med hjälp av teknik och digitalisering skapa förutsättningar för vårdens medarbetare att ägna sig åt vård som ger mervärde för våra patienter. Vi behöver också skapa förutsättningar för medborgarna och patienterna att själva driva och vara delaktiga i både sin förebyggande hälsovård och sjukvård.

Under våren växlar Linn in i rollen som programchef.
- Jag är väldigt glad över förtroendet jag fått, och har samtidigt så klart respekt för uppdraget. Det jag brinner för är att SDV på några års sikt ska ge bättre vård i Skåne. Vi behöver alla hjälpas åt för att nå dit - detta är en resa vi behöver göra tillsammans.

Pelle Johnsson lämnar i och med detta rollen som programchef men kommer att fortsätta att stödja SDV i en rådgivande roll.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter