Ny analys vid misstänkt meningit/encefalit

Den 9 april inför Klinisk mikrobiologi en panel för meningit/encefalit

Den nya panelen påvisar nukleinsyra från följande agens:

Escherichia coli K1, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis (inkapslat), Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, cytomegalovirus, enterovirus, herpes simplex-virus typ 1, typ 2 samt typ 6, humant parechovirus, varicella-zoster-virus och Cryptococcus neoformans/gattii.

Analysen är en snabb-PCR metodik och utförs vardagar samt lördagar. Svar kan förväntas samma dag om likvorprov ankommer laboratoriet senast klockan 15 på vardagar och klockan 14 på lördagar.

För att resultatet från undersökningen skall kunna meddelas omgående efter analysen, krävs att det telefonnummer där patientansvarig kan nås, anges på remissen.

För planering av kompletterande mikrobiologiska analyser krävs detaljerad anamnes samt tydlig frågeställning.

Analysen ersätter inte bakteriell odling som alltid skall beställas samtidigt. Prov för odling bör skickas separat.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter