Ny analys vid misstänkt covid-19

Den 22 juni införs snabb-pcr för SARS-coronavirus-2 på Laboratoriemedicin Bas

Snabb-pcr för påvisning av SARS-CoV-2 RNA kommer from måndag att utföras på Laboratoriemedicin Bas i Kristianstad.

Analysen är avsedd att användas för diagnostik av covid-19 hos patienter med symtom och lämpar sig inte att användas i smittspårningssyfte.

Den kommer att utföras alla dagar dygnet runt, varannan timme under dagtid och 2 gånger under natten och Förväntad svarstid är tidigast 1,5 timme efter ankomst till laboratoriet. Att analysen utförs på närmsta akutsjukhus innebär att proverna inte behöver transporteras till Lund och vi kan ge er provsvaren snabbare.

För beställning av undersökningen används Remiss Laboratoriemedicin Bas, Mikrobiologiska snabbtest.

Provmaterial som kan analyseras är övre luftvägssekret (från nasofarynx och/eller bakre svalgvägg) taget i VCM, koksalt, UTM eller eSwab samt nasofarynxaspirat och BAL.

From nästa vecka kommer prover med frågeställningen covid-19, som tas på sjukhuset i Hässleholm och Kristianstad att analyseras på Laboratoriemedicin Bas i Kristianstad. Efterhand som vi får tillgång till mer reagens så kommer analysen att implementeras på resten av akutsjukhusen i Skåne.

För mer information, var god se Analysportalen Snabb-PCR SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2)