Ny analys vid misstänkt covid-19

Den 8 juni inför Klinisk mikrobiologi en analys för påvisning av IgG-antikroppar mot SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 RNA-påvisning (PCR) på luftvägsprov är förstahandsval för att diagnosticera en infektion med SARS-CoV-2, viruset som ger sjukdomen covid-19.
I de fall PCR:en är negativ, eller då det gått en tid sedan symtomdebuten, kan antikroppspåvisning vara ett komplement. Det är mycket viktigt att ni på remissen anger datum för insjuknande.

Den analys som vi erbjuder för tillfället, har begränsad sensitivitet och specificitet, och rekommenderas därför framför allt för att diagnosticera infektion med SARS-CoV-2 hos sjuka patienter och för testning på populationsnivå för epidemiologisk övervakning.

Analysen kan från och med måndag 8 juni erbjudas på Klinisk mikrobiologi.

Analysen utförs dagligen måndag-fredag. Prov tas i SST-rör, 7 ml.

För mer information, var god se Analysportalen