Nu sänks åldersgränsen för e-tjänsten Journalen till 16 år

Den 1 november sänks åldersgränsen för patienters direktåtkomst till sin journal via nätet från 18 till 16 år. Ändringen innebär att ett par rutiner för dig som arbetar med journalföring ändras.

Eftersom yngre patienter nu får direktåtkomst till delar av sin journal i 1177 Vårdguidens e-tjänster har ett par rutiner i journalföringen ändrats, för att säkerställa patientsäkerheten. Bland annat ska du som arbetar med journalföring använda den nya mallen för "Våld i nära relationer" och följa de nya rutinerna för att försegla patientens journal eller låsa konto i e-tjänsterna.

Mer information om Journalen via nätet

Har patienter frågor kan du hänvisa till 1177.se:

Läs din journal via nätet (1177.se)

Utbildning i E-hälsospelet

För dig som arbetar med journalföring finns utbildning om e-tjänsten Journalen i E-hälsospelet. Den rekommenderas du att göra innan ålderssänkningen genomförs den 1 november 2018.

Totalt finns 15 lektioner om Journalen. Det tar 4-8 minuter att göra en lektion och du kan göra dem när du vill. Utbildningen innehåller bland annat information kring den nya mallen "Våld i nära relationer" samt om de nya rutinerna för att försegla patientens journal eller låsa konto i e-tjänsterna.

Utbildning i E-hälsospelet

Journalinformation som patienten kan se

Idag kan du se journalinformation via nätet från den offentliga vården och från vissa privata vårdgivare. Nu kan även patienter som är 16 och 17 år se sina journalanteckningar från 1 november 2018 och framåt.

Patienter inom Psykiatri Skåne kan se delar av journalanteckningar gjorda efter 28 sep 2015. Journaler för barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och förlossningsvård visas inte idag. Som patient har du dock alltid rätt att få ta del av din journal i pappersform, efter sedvanlig menprövning. Det innebär att uppgifterna i journalen sekretessprövas för att kontrollera att de kan lämnas ut utan att någon tar skada.

Framöver kommer ytterligare journalinformation att visas via nätet, exempelvis provsvar, röntgenutlåtanden samt journaler från barn- och ungdomspsykiatri och rättspsykiatri.

Patientsäkerheten är viktig

Att få tillgång till sin patientinformation genom Journalen via nätet är ett viktigt steg för att stärka patientens delaktighet i sin egen vård.

Ålderssänkningen genomfördes i övriga landet för ett år sedan. Region Skåne beslutade att vänta med ålderssänkningen för att först göra en riskanalys.

– Eftersom en yngre patientgrupp nu får tillgång till sin journal via nätet behövde vi först åtgärda de patientsäkerhetsrisker som framkom i riskanalysen, så att både patienter och medarbetare kan känna sig trygga, säger Peter Adolfsson vid avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter