Nu kan skåningar med symtom beställa självtest för covid-19

Från och med 3 juli kan skåningar med symtom på covid-19 beställa ett självtest på 1177.se för att kontrollera om man har en pågående covid-19-infektion eller inte.

Den som har symtom som tyder på att man skulle kunna ha covid-19, till exempel feber, hosta eller influensaliknande symtom och är folkbokförd i Skåne samt har e-legitimation kan nu beställa ett självtest på 1177.se. Testet är gratis.

- Vi är glada att kunna ge besked om att vi nu är igång med självtestning för covid-19. Vårt gemensamma mål är att minska smittspridningen i Skåne och vi vet att det finns ett stort intresse hos invånarna att själva kunna ta ansvar och testa sig när man har symtom.  Erfarenheten från andra regioner är att trycket blir högt och vi kommer följa efterfrågan på tester noga, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Lundbom.

Självtestet måste hämtas ut och lämnas in av ett ombud, eftersom den som ska göra testet annars riskerar att sprida covid-19. Provsvaret kommer efter en till tre dagar på 1177.se. Den som får ett positivt provsvar och som visar konstaterad covid-19, blir uppringd av Region Skånes smittspårningsenhet och får förhållningsregler. Tillsammans påbörjar man smittspårningen. Målet är att minimera smittspridningen i Skåne.

Just nu kan man hämta och lämna självtest på ett trettiotal apotek i Skåne. Kapaciteten för självtesterna är inledningsvis begränsad, men kommer att byggas ut efterhand.

Självtesterna påvisar pågående infektion

Självtester görs för att påvisa en eventuellt pågående infektion av covid-19 och görs genom topsning i näsa och svalg. Antikroppstester, som visar om man tidigare har haft covid-19 och har bildat antikroppar, görs genom blodprov och i dagsläget endast efter medicinsk bedömning. Region Skåne arbetar utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och planering för att kunna erbjuda även antikroppstester till allmänheten pågår just nu.

Du ska fortfarande kontakta din närmaste chef vid sjukdom

Om du blir sjuk och misstänker covid-19 ska du inte beställa ett självtest utan som vanligt kontakta din närmaste chef som bedömer om du ska provtas. 

– För att vi ska kunna testa så många som möjligt som har symtom på covid-19 har vi kvar erbjudandet att alla medarbetare inom Region Skåne kan testa sig i ett separat spår för personal. Det är den närmaste chefen som beställer provtagningen, på ett av de åtta provtagningsställen som finns vid våra sjukhus, säger Eva Gustafsson, biträdande smittskyddsläkare.

Så även om det nu går att beställa ett självtest för covid-19 på 1177.se uppmanas du att i första hand testa dig via personalprovtagningen.

– För att kunna upprätthålla en hög kapacitet för testning av covid-19 är det viktigt med många olika provtagnings- och analysspår, säger Eva Gustafsson.

Så testar Region Skåne för pågående infektion av covid-19

  • Alla som är folkbokförda i Skåne, har symtom på covid-19 och har e-legitimation kan beställa självtest på 1177.se.
  • Patienter som behöver vård testas på vårdcentral eller sjukhus.
  • Den som inte har e-legitimation kan ringa till sin vårdcentral eller 1177 på telefon.
  • Svenska turister som blir sjuka och behöver sjukvårdsrådgivning ringer 1177 på telefon. De kan hänvisa till vårdcentral, som bedömer om ett covid-19-test bör tas.
  • Utländska turister ringer 1177 på telefon för sjukvårdsrådgivning på svenska eller engelska och hänvisning till rätt vårdnivå. Eventuellt covid-19-test kan tas på vårdcentral.
  • Personal inom Region Skåne samt kommunal vård och omsorg testar sig vid något av de provtagningsställen som riktar sig till personal och provtagningen beställs av närmaste chef.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter