The Live map of COVID-19 – noggrant utvalda forskningsartiklar

Norska Folkhelseinstituttet står bakom en grafisk översikt med ett urval av artiklar om covid-19 som enkelt går att sortera efter ämne, population och studietyp.

De studier som i första hand väljs ut till kartan är studier som innehåller primärdata eller modelleringar, samt systematiska översikter över befintlig forskning. Hittills är icke-randomiserade observationsstudier utan kontrollgrupp den vanligaste studietypen bland de drygt 1 300 artiklarna som valts ut bland nästan 11 000 granskade artiklar. Kartan uppdateras varje vecka.

Förutom huvudkartan finns även detaljerade kartor över sju olika ämnen, varav den mest använda är översikten över olika behandlingar:

Här kan du läsa mer om arbetet bakom evidenskartan och trenderna i forskningen om covid-19:

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter