Nitrazepam 2,5 mg och 5 mg tas bort från den svenska marknaden

Nitrazepam 2,5 mg och 5 mg kommer att tas bort från den svenska marknaden efter slutförsäljning. Förskrivare ombeds se över ordinationer.

Tillverkaren har beslutat att inte längre tillverka detta läkemedel i samtliga styrkor och förpackningsstorlekar. Vissa förpackningsstorlekar av Nitrazepam 5 mg finns dock kvar under cirka ett år framåt, med reservation för att de kan ta slut tidigare. Samtliga Nitrazepam 2,5 mg är helt slut hos grossist och kan ej längre beställas. Vi ber berörda förskrivare att se över sina Nitrazepam-ordinationer och göra utsättning eller byte till något annat.

För ytterligare information angående patienter med dosdispenserade läkemedel se Svensk Dos hemsida: