Nationellt vårdprogram för skelett- och mjukdelssarkom

Nyligen publicerades ett helt nytt nationellt vårdprogram för skelett- och mjukdelssarkom. I vårdprogrammet sammanfattas när sarkom bör misstänkas och vilka remiss- och utredningsvägar som bör tas.

Denna diagnos är ganska ovanlig och ofta svår att upptäcka. Det är därför viktigt att öka kunskapen om diagnosen.

Vårdprogrammet korrelerar mot det standardiserade vårdförlopp som finns sedan april 2017.

Vårdprogram - Regionalt Cancercentrum Syd

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter