NPE - Resultat Primärvårdsmätning

Resultat från primärvårdsmätningen kommer att publiceras på SKLs webbplats tisdagen den 29 januari.

Region Skåne är en av 11 regioner som deltagit i 2018 års mätning.

Resultatet kommer att finnas på www.patientenkat.se 

Läs mer om Nationell patientenkät

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter