Multisjuka äldre och polyfarmaci - utbildning för ST-läkare 2019-10-21--22

En två-dagars kurs med fokus på diagnostisering av vanliga tillstånd hos äldre patienter och läkemedelsbehandling av dessa.

Kursen innehåller bland annat:

  • Hur utvärdera effekt och biverkningar?
  • Orsaker och risker med polyfarmaci, hur hanterar man det?
  • Säkerhet och etik vid behandling av den äldre patienten.

Kursupplägget är granskat och godkänt av Lipus.

För mer information och anmälan till kursen

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter