Morfin Epidural 0,4 mg/ml injektionsvätska – restnoterad

Morfin Epidural 0,4 mg/ml, injektionsvätska, 10x10 ml är restnoterad och beräknas åter finnas tillgänglig i början av februari 2021.

Läkemedel

Morfin Epidural 0,4 mg/ml, injektionsvätska, 10x10 ml

Orsak

Bristsituationen har uppstått till följd av ökad efterfrågan på produkten, eftersom Morfin Special 0,4 mg/ml, 10x2,5 ml och 10x10 ml, inte längre tillhandahålls.

Förväntad tillgänglighet

Beräknad leverans i början av februari 2021

Alternativ

Ingen direkt utbytbar produkt finns. Respektive verksamhet behöver ta ställning till eventuella behandlingsalternativ.

Informationskälla