Molekylärmedicinskt centrum ska skapa banbrytande forskning

Nu är fem av tio unga, internationella toppforskare på plats och centret för molekylärmedicinsk forskning invigt.

Tillsammans med kliniska specialister vid Skånes universitetssjukhus ska de utveckla framtidens medicinska behandlingsmetoder för flera stora sjukdomsområden.

Fokus för forskningscentret i Lund ligger på regenerativ medicin. Det handlar om att reparera och återställa förlorad vävnad och funktioner i kroppen genom att byta ut, konstruera eller regenerera nya mänskliga celler som kan återställa det som är sjukt och skadat till normal funktion.

Syftet är att få fram ny banbrytande forskning där steget från preklinisk forskning till klinisk forskning och faktisk nytta för patienten ska gå snabbare.

Hannie Lundgren forskningschef i Region Skåne menar att satsningen är viktig för Sveriges molekylärmedicinska forskning men också för vården i Skåne.

- Centret är viktigt för att kunna locka hit internationell forskningskompetens till Sverige och för att den forskning som utförs ska ha koppling till hälso- och sjukvårdens problemställningar. För våra duktiga forskande kliniker är det här en chans kunna satsa och komma längre i sin kliniska forskning.

Om molekylärmedicinskt centrum

Wallenberg centrum (WCMM) för molekylärmedicinsk forskning är en nationell satsning för att stärka svensk molekylärmedicinsk forskning. WCMM i Lund är ett av fyra nationella center.

Bakom satsningen står Knut och Alice Wallenbergs stiftelse tillsammans med Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne. Övriga universitet och universitetssjukhus som ingår i den molekylärmedicinska satsningen är Göteborg, Umeå och Linköping.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter