Mindfulness

Regionfullmäktige i Region Skåne beslutade 2018-06-19 att avsätta 3 miljoner kronor för att erbjuda utbildning i Mindfulness till vårdcentraler i Skåne.

Utbildningen bör ha inriktning MindfulnessBaserad StressReduktion (MBSR) eller Mindfulnessbaserad KognitivTerapi (MBKT). För att leda patientgrupper i Mindfulness behövs instruktörsutbildning.

För att skapa förutsättningar till brett deltagande i utbildningsinsatsen överlåts till verksamhetschefen hos Leverantören att bedöma vilken personal som är lämplig att delta i utbildningsinsatsen. Enligt förfrågningsunderlag för vårdcentral för 2018 anges i avsnitt 5.7.2 att Leverantören svarar för att all personal har kompetens och legitimation där så behövs och i den omfattning som krävs för att tillhandahålla en god och säker vård.
För att vårdcentral ska erhålla ersättning ska utbildningsbevis för genomgången utbildning skickas in. Ansökan behandlas och ersätts i den ordning de inkommer och så länge det finns medel att använda. Utbetalning görs senast tillsammans med ersättning för december 2018 i januari 2019. Utbildningen ska vara genomförd och redovisad till uppdragsgivaren senast 30 april 2019. Inkommer inte denna redovisning kommer utbetalt belopp att återkrävas.
Ansökan hittar du här under fliken Vårdcentral, Utbildning. Skicka ansökan med utbildningsbeskrivning senast 20 december 2018 till:
Region Skåne
Avd. Hälso- och sjukvårdsstyrning
Mindfulness
Dockplats 26, 4:e våningen
205 25 Malmö

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter