Midazolam - hävd restriktion i kommunala basläkemedelsförråd

Förändring i sortimentet för kommunala basläkemedelsförråd - information angående Midazolam injektion 5 mg/ml.

Läkemedelsrådet har fattat beslut om att häva tidigare restriktioner för Midazolam injektion 5 mg/ml som tillgängliggörs i kommunala basläkemedelsförrådsortimentet för beställning.