Meropenem SUN 500 mg pulver för injektionsvätska/infusionsvätska - felmärkning

Meropenem SUN 500 mg pulver för injektionsvätska/infusionsvätska, för batchnummer AA95431 och AB 10298 förekommer en felmärkning på innerflaskan.

Läkemedel

Meropenem SUN 500 mg pulver för injektionsvätska eller infusionsvätska.
Batchnummer:
AA95431
AB10298

Orsak

Felmärkning av innerflaska vid tillverkning.

Information

På innerflaskan anges namnet Meropenem SUN 500 mg pulver för injektionsvätska eller infusionsvätska korrekt.

I beskrivningen av produkt står följande: ”Varje injektionsflaska innehåller meropenemtrihydrat motsvarande 1 g vattenfritt meropenem”. Detta är fel, innehållet motsvarar 500 mg vattenfritt meropenem.

Se bifogat informationsblad med bilder från tillverkaren SUN Pharma.

Inga förpackningar med ovan angivna batchnummer finns kvar på ApoEx. Aktuella förpackningar expedierades under sommarmånaderna och framåt.

Produkten är kurant bortsett från felmärkningen och går bra att använda.