Malmö: Använd rätt förpackning till cytologiprover

Till dig som skickar cytologiprover till Malmö: Nu samlar vi analys av cytologiprover till Lund för effektivare provflöde. Packa proverna i transportförpackning godkänd för vägtransport.

Vi samlar analys av cytologiprover till Lund för att få ett snabbare och effektivare provflöde.

Du som tidigare skickat dessa prover i brun wellpapplåda ska packa i korrekt transportförpackning för vägtransport. Märk förpackningen med Klinisk patologi Lund, cytologi.

Från 1 maj slutar laboratoriet att returnera brun wellpapplåda till avsändaren.

Så här packar du rätt för vägtransport:
För transport enstaka prover

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter