Malmö: Använd rätt förpackning till cytologiprover

Till dig som skickar cytologiprover till Malmö: Nu samlar vi analys av cytologiprover till Lund för effektivare provflöde. Packa proverna i transportförpackning godkänd för vägtransport.

Vi samlar analys av cytologiprover till Lund för att få ett snabbare och effektivare provflöde.

Du som tidigare skickat dessa prover i brun wellpapplåda ska packa i korrekt transportförpackning för vägtransport. Märk förpackningen med Klinisk patologi Lund, cytologi.

Från 1 maj slutar laboratoriet att returnera brun wellpapplåda till avsändaren.

Så här packar du rätt för vägtransport:
För transport enstaka prover

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter