Ludiomil tablett 25 mg och 75 mg utgår - uppdaterad information 2020-09-30

Ludiomil tablett 25 mg och 75 mg utgår . Läkemedlet förväntas inte komma tillbaka inom överskådlig framtid. Inga utbytbara läkemedel finns.

Läkemedel

Ludiomil tabletter 25 mg och 75 mg 100 st.

Orsak

Företaget slutar tillhandahålla läkemedlet.

Förväntad tillgänglighet

Läkemedlet förväntas inte komma tillbaka inom överskådlig framtid.

Alternativ

Direkt utbytbara läkemedel saknas. Respektive förskrivare tar ställning till behandlingsalternativ.

Informationskälla