Logga in rätt till 1177 Vårdguidens e-tjänster

Från och med den 30 augusti 2017 måste all vårdpersonal som ska logga in till 1177 Vårdguidens e-tjänster göra på ett och samma sätt vilket kan innebära en ändrad process för vissa.

Du använder fortfarande ditt RS-kort/SITHS-kort men måste klicka på rätt alternativ enligt inloggningsbilden nedan. De flesta gör redan på det sättet idag, men inte alla och det är viktigt att alla vet hur man måste göra efter den 30 augusti.

Vad innebär förändringen?

Ändringen innebär att du vid inloggning med ditt kort måste välja enligt pilarna på bilderna nedan. Välj e-tjänstekort och därefter det certifikat som har Region Skånes logotyp. Inga andra alternativ kommer fungera efter 30 augusti.

Om du inte får upp certifikatet med Region Skånes logotyp måste du skaffa rätt certifikat innan den 30 augusti för att kunna logga in.

Kontaktuppgifter till kortansvariga och mer information om RS-kort/SITHS-kort.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter