Uppdaterad information angående Lithionit depottablett – restnotering

Beräknad leverans mitten av augusti 2019.

Lithionit, depottablett 42 mg (6 mmol) är restnoterad. Enligt tillverkaren beror restnoteringen på brist på den aktiva substansen litiumsulfat. Preliminärt leveransdatum är mitten av augusti 2019. Leverans av mindre mängder kan förekomma även innan dess.  

Licensalternativ är Litarex.

Uppdaterad information angående Lithionit

Mot bakgrund av den aktuella restnoteringen av Lithionit (litium) har Läkemedelsverket beslutat att läkemedel med litium får förskrivas på recept med stöd av en generell licens. Generell licens innebär att förskrivare inte behöver ansöka om licens för enskilda patienter. Vanligtvis gäller generell licens enbart för rekvisitionsförskrivning men Läkemedelsverkets beslut innebär att generell licens för Litarex nu också gäller för receptförskrivning.  Beslutet gäller till och med den 30 augusti 2019.

Beslut om generell licens för litium

Generell licens för Litarex innebär också att detta kan dosdispenseras av Svensk Dos om leveranssituationen åter försämras. Tänk på att ordinationen måste justeras till Litarex då inget automatiskt utbyte sker på apotek.

Psykiatri Skåne har generell licens för Litarex och alla läkare med anställning där kan förskriva Litarex om Lithionit tar slut.  Övriga verksamheter som har behov av att kunna skriva ut Litarex på recept kan ansöka om generell licens via licenshanteringssystemet KLAS 

Uppgifter för licensansökan

Preparatets namn: Litarex
Läkemedelsform: depottablett
Läkemedelsstyrka: 42 mg (6 mmol), 100 tabletter
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Actavis Group PTC, Island.
Varunummer 765478.

Övrigt

Skicka in licensmotivering via KLAS
Efter att du har fått licensen beviljad kan du beställa licenspreparatet i Raindance marknadsplats.

//Terapigrupp Psykiatri

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter