Levnadsvanor har stor betydelse för operationsresultat!

Den årliga kongressen Framtidens Specialistläkare (FSL) blev på grund av det rådande läget i år framflyttad till september 2021.

Men vi på Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention fick chansen att via FSL ta fram en digital kurs i "Sjukdomsförebyggande arbete". Den finns tillgänglig för ST-läkare via FSL's hemsida fram till 1 dec 2020. En av delarna i denna kurs är föreläsningen "Levnadsvanor har stor betydelse för operationsresultat!" där vi berättar om betydelsen av goda levnadsvanor inför operation.

Levnadsvanor har stor betydelse för operationsresultat! (45 min)

  • Evidens
  • Samarbetsprojekt mellan SUS och Hälsoenheten
  • I praktiken: Patientdialogen om rök- och alkoholfri operation

Evidensen kring alkohol och operation (0)                                                        (Hanne Tönnesen)

Hur kan det praktiska arbetet organiseras (19:47)
(Johanna Jaran)
Regional riktlinje i Skåne
Projekt mellan Ortopeden SUS och Hälsoenheten

Hur samtalar vi med våra patienter kring alkoholfri operation?(30:00)                         
(Elisabeth Risberg)

Föreläsare:

Hanne Tönnesen, Dr med vet, kirurg, Professor på Lunds Universitet, Direktör på WHO CC

Johanna Jaran, fysioterapeut, projektledare Hälsoenheten, strateg levnadsvanor inför operation på Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention

Elisabeth Risberg, alkohol- och tobakssköterska på Hälsoenheten, sakkunnig alkohol på Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention