Levnadsvanor - en viktig del av behandlingen vid psykisk ohälsa

Den 16 nov anordnade Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention en digital utbildningsdag med fokus på levnadsvanornas betydelse vid psykisk ohälsa.

Samtliga föreläsningar filmades och finns tillgängliga via länken.

Levnadsvanor - en viktig del av behandlingen vid psykisk ohälsa