Kasta inte pengarna i sjön - välj rätt snabbverkande insulin!

Välj Insulin lispro Sanofi i första hand vid nyinsättning av snabbverkande insulinanalog.

Byte till Insulin lispro Sanofi bör av kostnadsskäl ske hos de som står på annan snabbverkande insulinanalog i samråd med patienten om inte särskilda skäl föreligger såsom att patienten behöver minnespenna eller har cylinderampuller.

Andelen insulin lispro Sanofi av snabbverkande insulin á 100 enheter/ml låg under första kvartalet 2020 under 10 %. Förmånskostnaden för snabbverkande insuliner i Skåne ligger på ca 40 miljoner per år. Insulin lispro Sanofi är ca 20 % billigare än Novorapid som förskrivs mest vilket innebär en besparingspotential på uppemot 8 miljoner kronor per år i Skåne.

//Terapigruppen Endokrinologi

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter