Regelbunden testning för prostatacancer etableras

I juni 2018 beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden att Region Skåne ska erbjuda regelbunden testning för prostatacancer och att ett regionalt prostatacancercentrum ska etableras.

Organiserad prostatacancertestning startar

Region Skåne erbjuder i startskedet män i åldrarna 50, 56 och 62 år, bosatta i Skåne att testa sig för prostatacancer genom ett PSA-test. Regelbunden och organiserad prostatacancertestning ger möjlighet att på ett kontrollerat sätt erbjuda männen en testning för att tidigt upptäcka prostatacancer.

Män som är mellan 50 och 74 år kommer stegvis under de kommande åren att erbjudas att testa sig för prostatacancer i Skåne. Det handlar om en stor åldersgrupp och därför kommer erbjudandet att skickas ut i olika omgångar med start under år 2020.

Erbjudandet som skickas ut till berörda män innehåller information om fördelar och nackdelar med att låta sig testas. Den som väljer att testa sig får sedan regelbundet samma erbjudande till och med det år man fyller 74.

PSA-provtagningen utförs på regionens vårdcentraler eller på provtagningsenheterna på någon av Skånes sjukhus. Alla män som tar PSA-prov i programmet får en standardiserad uppföljning enligt det nationella vårdprogrammet. 

De män som har förhöjt PSA-värde kommer i inledningsskedet att utredas på urologmottagningarna vid Skånes sjukhus.

Prostatacancercentrum Skåne

Prostatacancercentrum Skåne är en regional funktion som organisatoriskt är placerad på SUS under avdelning strategisk vårdutveckling och säkerhet. Enheten har en regionalt koordinerande funktion och har ingen fysisk mottagning.

Kontaktuppgifter

Thomas Jiborn, chef
Anna-Carin Börjedal, koordinator
0724-65 74 13
prostatacancercentrum@skane.se

Läs mer om regelbunden prostatacancertestning på Vårdgivare i Skåne