Läkemedel i Skåne 2020

Boka redan nu för Skånes återkommande utbildningsdag kring läkemedel och kliniska vardagsproblem!

Programmet dubbleras så du kan välja att komma antingen 18 eller 19 mars 2020. Mässan har ett omfattande program med föreläsningar, parallella sessioner och utställningar.
OBS! Mässan är flyttad till vecka 12 istället för i vecka 10.

Inbjudan och program skickas ut till förskrivare med flera i början av januari 2020 och på Vårdgivare Skåne kommer det att finnas uppdaterad information när det närmar sig.

Målsättningen med Läkemedel i Skåne är:

  • möjlighet till diskussion kring bakgrund till de preparatval som gjorts på Skånelistan
  • att erbjuda en bred utbildning i läkemedelsfrågor
  • att du som förskrivare ska vara delaktig i Skånes läkemedelshantering

Målgrupper:

  • läkare i offentlig och privat vård i Skåne
  • tandläkare, tandhygienister, sjuksköterskor och barnmorskor med förskrivningsrätt i offentlig och privat vård i Skåne
  • övrig personal som arbetar med läkemedel (till exempel sjuksköterskor utan förskrivningsrätt, apotekspersonal) inom eller i anslutning till hälso- och sjukvården i Skåne
  • studenter inom utbildningar till ovanstående
  • politiker och tjänstemän i Region Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter