Förstoppning hos barn - Läkemedelsrådet informerar

Artikeln från Terapigrupp gastroenterologi belyser ämnet förstoppning hos barn och baseras till stor del på Region Skånes AKO-riktlinjer.

Sammanfattning

Förstoppning hos barn och ungdomar är mycket vanligt.
I artikeln beskrivs bakgrund och olika typer av förstoppning, utredning, behandling, remissrutiner och uppföljning.

När det är aktuellt med läkemedel finns många olika behandlingsalternativ. För vissa läkemedel finns även så kallade juniorförpackningar. Jämfört med vuxenförpackningar är de tre-fyra gånger dyrare per gram makrogol och skall inte användas när två juniorförpackningar ordineras per dostillfälle.

/Jan Lillienau, Terapigrupp gastroenterologi