Rapportera biverkningar under pandemin

För att förbättra kunskapen om hur covid -19 kan påverka andra läkemedelsbehandlingar uppmanar Läkemedelsverket och WHO vården att rapportera biverkningar.

Detta gäller inte bara läkemedel som rör behandlingen av covid-19 utan även läkemedelsbehandling på andra indikationer och som patienten haft redan innan insjuknandet.

Utförligare information finns på Läkemedelsverkets hemsida.

Rapportera alla misstänkta biverkningar med koppling till covid-19 - (Läkemedelsverkets hemsida) 

/Eva Sjöberg, farmaceut och kontaktperson för Läkemedelsverkets Regionala centrum i Region Skåne.