Rapportera biverkningar under pandemin

För att förbättra kunskapen om hur covid -19 kan påverka andra läkemedelsbehandlingar uppmanar Läkemedelsverket och WHO vården att rapportera biverkningar.

Detta gäller inte bara läkemedel som rör behandlingen av covid-19 utan även läkemedelsbehandling på andra indikationer och som patienten haft redan innan insjuknandet.

Utförligare information finns på Läkemedelsverkets hemsida.

Rapportera alla misstänkta biverkningar med koppling till covid-19 - (Läkemedelsverkets hemsida) 

/Eva Sjöberg, farmaceut och kontaktperson för Läkemedelsverkets Regionala centrum i Region Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter