Kan valeriana påverka effekten av memantin?

Valeriana är en växt vars extrakt används vid lindrig oro och insomningsbesvär. Memantin är ett läkemedel vid behandling av Alzheimers sjukdom. Inga relevanta interaktioner kan hittas mellan preparaten.

Memantin och valeriana är preparat som funnits i många år. Memantin är en NMDA-receptorantagonist som används för behandling av patienter med måttlig till svår Alzheimers sjukdom.

Den lugnande effekten av valerianaprodukter, vilken sedan länge varit empiriskt känd, har bekräftats i prekliniska tester och i kontrollerade kliniska studier.

Idag finns det en rad preparat innehållande valeriana, bland annat ett med handelsnamnet ”Valeriana Forte” och ett annat med ”Valeriana Natt”. Den senare innehåller förutom extrakt från roten av Valeriana officinalis (vänderot) även extrakt av Humulus lupulus (humle) samt extrakt av Melissa officinalis (citronmeliss).

Normaldosering för Valeriana forte är vid lindrig oro 1 - 2 tabletter högst tre gånger dagligen. Då den terapeutiska effekten av valerianarot gradvis ökar är valeriana forte inte lämpligt vid akut behandling av lindrig oro eller sömnrubbningar. För att uppnå en optimal effekt av behandlingen rekommenderas kontinuerlig användning under 2 - 4 veckor.

Valeriana Natt doseras 2 - 4 tabletter ½ -1 timme före sänggående. En sökning i Lexicomp® Drug Interactions gav inga träffar på möjliga interaktioner. Varken Meyler´s side effects of drugs eller Stockley’s herbal medicines interactions nämner något om interaktion mellan memantin och valeriana.

I en artikel där man har sammanfattat 15 vanligt förekommande växtbaserade läkemedlen och dess interaktioner med andra läkemedel finner man inte heller någon interaktion mellan preparaten.

I artikeln nämner man också att multipla fallrapporter inte har visat några kliniskt relevanta interaktioner med läkemedel som metaboliseras av CYP1A2, CYP2D6,CYP2E1 eller CYP3A4. Memantin hämmar inte heller några av dessa enzymer(1). Memantin utsöndras nästan helt oförändrat via njurarna.

Man kan också tänka sig att det finns farmakodynamiska interaktioner mellan valeriana och memantin eftersom valeriana har visat sig kunna binda till glutamaterga NMDA-receptorer och memantin kan ha somnolens som biverkan. Detta är en teoretisk möjlighet dock har det inte studerats på människor.

Referens

  1. Asher GN, Corbett AH, Hawke RL. Common Herbal Dietary Supplement-Drug Interactions. Am Fam Physician. 2017;96(2):101-7.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter