Itulazax - ny behandlingsmöjlighet vid björkpollenallergi

Itulazax, frystorkad tablett är nyligen godkänt läkemedel för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår allergisk rinit och/eller konjunktivit orsakad av pollen från björk.

Läkemedelsbehandlingen vid allergisk rinit och konjunktivit bygger på lokalbehandling till näsa och ögon och/eller peroral behandling med antihistamin allt efter grad av besvär och patientpreferens.

Allergisjukdomarna är kroniska och omgivningsfaktorer spelar ofta stor roll för sjukdomsutveckling och symtom. Patientinformation och instruktion, miljöåtgärder samt kontroll och uppföljning är mycket viktiga delar av behandlingen, utöver läkemedelsbehandlingen.

Vid bristfällig symtomkontroll trots optimal behandling och kontrollerad följsamhet bör patienten remitteras för allergen immunterapi (AIT).

Allergen immunterapi (AIT) är indicerad vid IgE-förmedlad allergisk rinokonjunktivit, eventuellt med välkontrollerad astma, orsakad av pollen, pälsdjur eller dammkvalster. Subcutan immunoterapi (SCIT) har gjorts i över 100 år och behandling kan ges till max fyra allergen på en gång.

Sublingual immunoterapi  (SLIT) i form av tabletter har under flera år kunnat ges mot gräs och kvalsterallergi . Grazax (gräs) respektive Acarizax (kvalster) innehåller ett frystorkat allergen och tabletten läggs under tungan en gång dagligen.

Sedan december 2019 finns även tabletten Itulazax (björk). Grazax är godkänd för vuxna och barn över fem år, Acarizax är godkänd från 12 år medan Itulazax endast är godkänt för vuxna. Rekommenderad behandlingstid är tre år.

Indikationen är samma som för subkutan behandling, det vill säga säkerställd IgE-förmedlad allergi med betydande besvär och otillräcklig effekt av bästa möjliga symtomatiska terapi. Grazax, Acarizax och Itulazax är specialistpreparat och behandlingen ska påbörjas minst 16 veckor före förväntad start av respektive pollensäsong.

Första tabletten ska intas på mottagning under övervakning. Kostnaden för tabletterna är hög. Fördelen med denna form av behandling jämfört med SCIT är framför allt att antalet mottagningsbesök minskar (kostnader + patienttid). SLIT kommer dock idag endast ifråga vid behandling max två allergen.

//Terapigrupp Allergi/Obstruktiv lungsjukdom

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter