Avvakta med användning av AsthmaTuner

NT-rådet har publicerat en avvakta-rekommendation på användning av AsthmaTuner.

NT-rådets rekommendation är:

Att avvakta med användning av AsthmaTuner till dess att frågor om juridik, informationshantering, informationssäkerhet och organisering av relevant vårdverksamhet har tydliggjorts.

AsthmaTuner är avsedd för egenkontroll av lungfunktionen för patienter från sex år med nydiagnostiserad eller okontrollerad astma. AsthmaTuner mäter bland annat Peak Expiratory Flow (PEF) och Forcerad Expiratorisk Volym under första sekunden under utandning (FEV1).

Förutom en trådlös spirometer består AsthmaTuner av en tillhörande mobilapplikation för patienten samt ett webbgränssnitt för vårdpersonal.

Mer information finns på janusinfo.se

//Terapigrupp Allergi/Obstruktiv lungsjukdom

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter