Akutproduktion av dospåsar

Vid ändringar i Pascal är det viktigt att tänka igenom om ändringen verkligen är akut. En akutproduktion innebär en extra leveranskostnad samt i vissa fall kassation av läkemedel.

I samband med ordinationsändringar i Pascal beställs det många gånger akuta leveranser.

Vid förskrivning i Pascal får förskrivaren ett förslag på insättnings/utsättningsdatum. Det är det datum då nästa ordinarie dosrulle startar. Väljs ett tidigare datum än det då ordinarie dosrulle startar får man frågan om en akutproduktion ska ske alternativt om man vill sätta in läkemedlet som helförpackning istället.

Väljs akutproduktion skickas en ny kompletterande dosrulle nästa vardag med startdag för intag nästkommande vardag under förutsättning att ordinationen är inlagd före stopptiden kl. 13.00.

Tänk på att om beställningen görs på en fredag efter stopptid kl. 13.00 kommer dosrullen börja gälla först på onsdagen. Vid enbart nyinsättning skickas en kompletterande dosrulle med det nya läkemedlet som gäller fram till nästa ordinarie dosrulle.

I vissa fall behöver påsarna ersättas med helt nya påsar till exempel vid utsättning av ett läkemedel.

Är det inte absolut nödvändigt så undvik att välja akutproduktion av kostnads- och miljöskäl.

Bedöm istället om ändringen kan vänta till det föreslagna datumet i Pascal.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter