Socker och cancer - sant eller falskt?

Göder socker cancer? Denna fråga har sannolikt vårdpersonal som möter personer med cancersjukdom ställts inför.

För att inte skapa förvirring är det viktigt att alla i vården ger samma information. Syftet med denna artikel är att beskriva kunskapsläget och ge stöd och vägledning i vilka svar vi kan ge.

Cancerprevention

World Cancer Research Fund(1) rekommenderar en begränsning i intaget av sockersötad dryck, juice och sötsaker. Dessa livsmedel är energirika vilket ökar risken för övervikt och fetma som i sin tur ökar risken för flera vanliga cancerformer. Mekanismen tros vara en kombination av ökad inflammation, ökad mängd tillväxtfaktorer samt vissa hormoner(2).

Cancerbehandling

Vid malign sjukdom förekommer ofrivillig viktnedgång och/eller undernäring hos 20 – 70 % av patienterna. Prevalensen varierar mellan olika cancerformer, där patienter med cancer i mag-tarmkanalen, levern, öron-näsa-hals samt lungor är särskilt drabbade. Orsakerna är inte fullständigt klarlagda men sjukdom och behandling kan på olika sätt påverka förmågan och lusten att äta. Även psykologiska faktorer som oro och depression kan bidra till ett minskat matintag. Forskning visar att undernäring förknippas med sämre överlevnad, minskad nytta av cancerterapi, ökad kemoterapirelaterad toxicitet och försämrad livskvalitet(3).

Cancer och viktnedgång

Viktnedgången består till stor del av förlust av muskelmassa. Denna orsakas av inflammatoriska och nedbrytande faktorer som uppstår på grund av sjukdomen, men även till viss del av behandlingen. Sjukdom och behandlingsbiverkningar kan minska den fysiska aktiviteten vilket ytterligare bidrar till minskad muskelmassa. Daglig individanpassad aktivitet, framför allt styrketräning, kan bidra till att motverka muskelnedbrytningen(4). Otillräckligt energiintag anses dock vara den främsta orsaken till ofrivillig viktminskning och undernäring(5).

Kostråd vid viktnedgång

Vid viktnedgång syftar kostråden till att öka energi- och näringsintaget. Socker och sockerrika livsmedel samt fett och feta livsmedel ger mycket energi på liten volym och är viktiga för att öka energiintaget trots problem att äta och minskad aptit.  

Djurstudier har visat att socker kan öka tumörtillväxten men samma resultat har inte kunnat visas på människa. Socker (glukos) är kroppens primära energikälla. Alla kroppens celler, inklusive cancerceller, behöver glukos som bränsle. Kolhydratrika livsmedel som bröd, frukt, potatis, ris, pasta och gryn bryts ner till glukos i tarmen. Även om kosten är sockerfri säkerställs således tillgång till glukos för kroppens celler. En viss endogen produktion av glukos kan ske genom nedbrytning av muskelmassa.

Ketogen kost och fasta

I ketogen kost, begränsas intaget av både socker och kolhydratrika livsmedel betydligt och har föreslagits kunna hämma tumörtillväxt. Denna kost har visst stöd i djurstudier men studier på människa visar inga positiva effekter. Det är däremot vanligt att denna strikta kost medför accelererad viktnedgång då det krävs ett ökat intag av fett- och proteinrika livsmedel för att energibehovet ska täckas. Det är en stor omställning i kosten som är väldigt svår att genomföra.

Kortvarig fasta före, under och efter cellgiftsbehandling har också föreslagits för att förbättra effekt och tolerans, men då det saknas bevis för positiva effekter ska patienter avrådas från alla restriktiva dieter då de ökar risken för undernäring³.

Hälsosamma matvanor

Patienter som inte har någon påverkan på aptit, inte har nedsatt förmåga att äta och inte riskerar ofrivillig viktnedgång bör rekommenderas hälsosamma matvanor med ett begränsat intag av sötsaker och ett ökat intag av livsmedel som frukt, grönsaker och fullkornsprodukter.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan socker och sockerrika livsmedel öka risken för vanliga cancerformer på grund av ökad risk för övervikt och fetma.  Det finns inga studier på människa som visar positiva effekter av att undvika socker vid cancersjukdom. Socker och sockerrika livsmedel är betydelsefulla källor för energi och ingår därför i kostråd som syftar till att motverka ofrivillig viktnedgång under sjukdom och behandling.

Kostråden som ges vid cancersjukdom är således annorlunda än de som ges för att förebygga cancer. Kostråden ska anpassas till individens situation där viktutveckling och problem att äta ligger till grund för vilka råd som ska ges.

//Jeanette Sjölander, Terapigrupp Livsmedel för speciella medicinska ändamål

Referenser

1. www.wcrf.org/
2. www.wcrf.org/dietandcancer/exposures/body-fatne
3. Arends J, et al. ESPEN expert group recommendations for action against cancer-related malnutrition. Clin Nutr 2017; 36: 1187-1196
4. fyssweb.azurewebsites.net/
5. Arends J, et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr 2017; 36: 11-  48

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter