Fotoakustik - ett nytt non-invasivt diagnostiskt verktyg för malignt melanom

Malin Malmsjö utvecklar tillsammans med sin forskargrupp en metod som avbildar hudtumörer. Om forskningen ger goda resultat kommer tekniken att bli nyskapande för diagnostisering av hudcancer.

Malignt melanom är en av de vanligaste cancerformerna och förekomsten ökar för varje år. I dess tidiga stadier är melanom möjliga att bota men om de har hunnit sprida sig är överlevnaden mycket dålig. Melanom är svåra att diagnostisera.

I allmänhet görs en visuell bedömning av melanomets utbredning, följt av kirurgisk provtagning och mikroskopisk undersökning. Om man i stället kunde avbilda tumören non-invasivt redan före operationen så skulle melanomdiagnostiken förbättras avsevärt.

Fotoakustik är en ny lovande teknik för non-invasiv diagnostik. Den kombinerar laser och ultraljud för att skapa högupplösta 3D-bilder av vävnadens struktur och molekylära sammansättning. Maskinen belyser vävnaden med laser i korta pulser vilket skapar minimal rörelse i området varpå ljudvågor genereras.

Ljudvågorna kan uppfattas av ultraljudsdetektorn i maskinen och på så sätt avbildas vävnaden.

Idag är fotoakustik ett forskningsinstrument, men med mer forskning så hoppas vi kunna utveckla fotoakustik till ett diagnostiskt verktyg för maligna melanom. Om melanomets djup och utbredning kunde mätas non-invasivt före operationen så skulle man kunna göra en så kallad radikal excision redan vid första operationen och slippa multipla ingrepp.

Dessutom skulle man kunna besluta om samtidig lymfkörtelbiopsi. Man skulle på så sätt kunna minska antalet operationer och troligen även risken för tumörspridning.

Malin Malmsjö, professor och överläkare tillsammans med forskargrupp Oftalmologi, Lunds universitet

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter