Egenfinansierad dosdispensering DosPac

Läkemedelsrådet i Region Skåne avråder förskrivare från att registrera samtycke för personer som önskar egenfinansierad dosdispensering.

I dagsläget finns många aspekter som inte är tillräckligt utredda kring den egenfinansierade dosförpackningstjänsten. Sjukvården saknar bland annat rutiner för att hantera flera olika dosleverantörer, det blir ett merarbete för förskrivaren och ansvarsförhållandena för personer som ansluter sig till tjänsten är inte klarlagda. Läkemedelskostnaden kan också riskera att bli högre för både patient och region än vid vanlig receptförskrivning.

Apoteket AB erbjuder numera en möjlighet för privatpersoner att själva betala för att få sina läkemedel dosdispenserade. Tjänsten kallas DosPac och kostar 99 kr per månad utöver kostnaden för läkemedlen.  De 99 kronorna ingår inte i högkostnadsskyddet. Mot avgift kan man få sina läkemedel hemlevererade, annars hämtas de på ett lokalt apotek. I sin reklam på bland annat hemsidan och sociala medier riktar Apoteket AB sig främst till det något yngre patientklientelet.

Region Skåne har idag ett upphandlat dosdispenseringsavtal med Svensk Dos. Om medicinska skäl föreligger kan patienten erbjudas dosdispenserade läkemedel via detta avtal, se vidare Regionala riktlinjer för dosdispenserade läkemedel i Region Skåne

I dessa fall bekostar Region Skåne tjänsten, för närvarande 0,47 kr/patient och dag, och patienten betalar bara för sina läkemedel. Ca 27 000 skånska patienter får idag sina läkemedel dosdispenserade via detta avtal. Det finns inte längre någon begränsning för antalet patienter inom detta avtal.

När en patient samtyckt till att få sina läkemedel dosdispenserade via tjänsten DosPac tar Apoteket AB kontakt med den förskrivare som patienten uppger som sin huvudsakliga förskrivare och stämmer av om det finnas medicinska skäl till att dos inte är lämpligt. I samråd med läkare och patient görs en läkemedelsavstämning där doseringstider bestäms och hänsyn tas till eventuella interaktioner. Om inga hinder föreligger startas processen i Apoteket AB´s expeditionssystem. Hädanefter ska samtliga förskrivningar till patienten ske via Pascal. Patienten ansvarar själv för att förnya sina recept samt för att få helt nya recept i de fall man önskar avsluta tjänsten.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter