Nytt regelverk för utbyte av läkemedel på apotek

Från och med den 2 juni 2020 ska apotek byta ut förskrivna läkemedel i flera fall än idag.

Förändringen innebär att även läkemedel som förskrivits utanför läkemedelsförmånerna om möjligt ska bytas ut, till läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna. Detta möjliggörs genom ändringar i Lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Utbytet inom läkemedelsförmånerna fortsätter att fungera som förut men förändringen innebär att även läkemedel som förskrivits utanför läkemedelsförmånerna om möjligt ska bytas ut, till läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna. Utbyte in i läkemedelsförmånerna ska som huvudregel göras till det tillgängliga läkemedlet med lägst fastställt pris, vilket normalt innebär att byte ska göras till periodens vara.
Om det däremot föreligger så kallat parallellutbyte, ska utbyte in i läkemedelsförmånerna göras till något av de tillgängliga läkemedlen som har ett fastställt pris.

Utbytet ska inte göras till läkemedel med förmånsbegränsningar. Utbyte ska således bara genomföras om det läkemedel som utbyte görs till är subventionerat för hela sin användning. Observera att utbytet för läkemedel förskrivna enligt smittskyddslagen följer samma principer.

Utbyte in i läkemedelsförmånerna ska göras förutsatt att samma villkor som för utbyte inom läkemedelsförmånerna är uppfyllda. Det innebär bland annat att patienten ska ha rätt till läkemedelsförmånerna, (till exempel vara bosatt eller anställd i Sverige) och att receptet ska vara försett med arbetsplatskod.

Det finns samma möjlighet att motsätta sig utbyte in i läkemedelsförmånerna som vid utbyte inom läkemedelsförmånerna, vilket innebär att förskrivaren, den expedierande farmaceuten eller patienten kan motsätta sig utbyte. Skillnaden är att patientens kostnad för det förskrivna läkemedlet inte ingår alls i högkostnadsskyddet, oavsett vem som motsätter sig utbytet. Patienten har möjlighet att få något annat utbytbart läkemedel inom läkemedelsförmånerna än det förskrivna, under förutsättning att patienten betalar hela kostnaden för det läkemedlet.

Det nya regelverket kommer att innebära förändringar för samtliga vårdgivare och förskrivare som förskriver recept samt för tillståndshavare för öppenvårdsapotek och expedierande personal på öppenvårdsapotek. Även patienter kommer att påverkas eftersom de får en ökad tillgång till läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånerna.

Mer information finns på tlv.se

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter