Läkemedelsbulletinen nr 9 ute nu

I Läkemedelsbulletinen nr 9 kan du bland annat läsa om oro, rädsla eller ångestsyndrom.

Innehållsförteckning:

  • Oro, rädsla eller ångestsyndrom?
  • Varning kring Hydroklortiazid – hur hanterar vi detta?
  • Behandling av svamporsakad extern otit
  • Exokrin pankreasinsufficiens (EPI)

LÄKEMEDEL I SKÅNE 2019 – boka redan nu in 20 och 21 mars 2019!

Läkemedelsbulletinen nr 9 2018

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter