Läkemedelsbulletinen nr 9 ute nu

Nu finns ett nytt nummer av Läkemedelsbulletinen publicerat.

Bland innehållet:

  • GOLD 2017 – Ny klassificering av kliniska fenotyper vid KOL
  • Välj generiskt pregabalin framför Lyrica
  • Alvedon 665 mg – status utredning

Läkemedelsbulletinen nr 9 2017 finns här

Här kan du läsa tidigare nummer av Läkemedelsbulletinen

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter