Läkemedelsbulletinen nr 9 ute nu

Nu finns ett nytt nummer av Läkemedelsbulletinen publicerat.

Bland innehållet:

  • GOLD 2017 – Ny klassificering av kliniska fenotyper vid KOL
  • Välj generiskt pregabalin framför Lyrica
  • Alvedon 665 mg – status utredning

Läkemedelsbulletinen nr 9 2017 finns här

Här kan du läsa tidigare nummer av Läkemedelsbulletinen

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter