Läkemedelsbulletinen nr 7 ute nu

I Läkemedelsbulletinen nr 7 kan du bland annat läsa om att Pregabalin narkotikaklassas från och med den 24 juli 2018.

Innehållsförteckning:

  • Pregabalin narkotikaklassas från och med den 24 juli 2018
  • Antitrombotisk behandling vid benartärsjukdom
  • Vid receptförskrivning – viktigt att anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag!
  • Förväntad utveckling av läkemedelskostnader i Region Skåne under 2019

Läkemedelsbulletinen nr 7 2018

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter