Läkemedelsbulletinen nr 6

I Läkemedelsbulletinen nr 6 kan du bland annat läsa en artikel från Terapigrupp Hjärt- kärlsjukdomar om Järn och systolisk hjärtsvikt.

Innehållsförteckning:

  • Järn och systolisk hjärtsvikt
  • Kontaktallergi för medicintekniska produkter ökar hos diabetiker
  • Hur behandlas osteoporos på lång sikt?
  • Generiskt dipyridamol restnoterat

Läkemedelsbulletinen nr 6 2019 (pdf)

Referenser till artikel om kontaktallergi

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter