Läkemedelsbulletinen nr 4 2019

I Läkemedelsbulletinen nr 4 kan du bland annat läsa om strokeprofylax hos äldre och LÄIF, Läkemedelsinformationscentralen i Region Skåne.

Innehållsförteckning:

  • Strokeprofylax hos äldre
  • Läkemedelsinformationscentralen LÄIF hjälper dig med dina läkemedelsfrågor
  • Nytt stöd vid hantering av läkemedel

Läkemedelsbulletinen nr 4 2019 (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter