Läkemedelsbulletinen nr 10 ute nu

I Läkemedelsbulletinen nr 10 kan du bland annat läsa om uppdatering av behandlingsriktlinjer för “rörotit”

Innehållsförteckning:

  • Uppdatering av behandlingsriktlinjer för "rörotit"
  • För att underlätta osteoporosbehandling - direktlänk till FRAX nu i PMO!
  • Nya regionala riktlinjer gällande förskrivning av beroendeframkallande läkemedel
  • Injicerbart järn – nya avtalspriser och produkter 1 januari 2019

Läkemedelsbulletinen nr 10 2018

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter