Läkarutlåtande för förebyggande tillfällig föräldrapenning

Föräldrar kan få en förebyggande tillfällig föräldrapenning om de behöver avstå från arbete för att de har barn som nyligen har varit allvarligt sjuka och som behöver skyddas så de inte insjuknar i covid-19. Detta gäller från och med den 1 juli 2020.

För att föräldern ska ha rätt till ersättning krävs det ett läkarutlåtande. I läkarutlåtandet ska det framgå att det finns skäl att skydda barnet från smitta av det virus som orsakar covid-19 på grund av den allvarliga sjukdomen eller behandling för sjukdomen som barnet genomgått någon gång från och med den 1 januari 2020.

Du kan läsa mer på Försäkringskassans webbplats om

• vad du som ska skriva läkarutlåtandet ska göra
• vilken blankett du ska använda
• vilken information du ska fylla i


Information på Försäkringskassans webbplats om förebyggande tillfällig föräldrapenning när barnet har varit allvarligt sjukt

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter