Läkarintyg för ersättning till riskgrupper – information till dig som skriver intyg

Försäkringskassans arbete med att förbereda inför lagändringen om ersättning till riskgrupper är nu igång. Ersättningen gäller för tidsperioden 1 juli-30 september.

Försäkringskassan räknar med att kunna ta emot ansökningar och påbörja handläggningen först den 24 augusti, då retroaktivt och fram till sista september.

I samband med ansökan om viss förebyggande sjukpenning eller viss smittbärarpenning behöver Försäkringskassan tillgång till ett läkarintyg som tydliggör att den sökande eller dennes närstående tillhör riskgrupp.

Information om riskgrupper från Socialstyrelsen (pdf)

Använd vanligt intyg för sjukpenning

För att de personer som ansöker om dessa ersättningar, och som är berättigade, ska kunna få ersättning inom rimlig tid är det viktigt att läkarintyget tydligt visar kopplingen till någon av de riskgrupper som pekats ut av Socialstyrelsen och som återges i förordningen.

Det har inte tagits fram något nytt läkarintyg för dessa ersättningar så det intyg som ska användas är läkarintyg för sjukpenning, 7263.

Mer information kommer löpande att läggas upp på Försäkringskassans webbplats.

Coronaviruset – det här gäller på Försäkringskassans webbplats

 

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter