Lagen om koordineringsinsatser

Den 1 februari 2020 trädde lagen om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter i kraft.

Lagen innebär att Sveriges regioner och även kommuner som inte ingår i en region, ska erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter för att främja deras återgång till, eller inträde, i arbetslivet. Region Skåne har arbetat med detta under ett antal år, främst gentemot primärvården. I och med att lagen träder i kraft ska samtliga sjukskrivande enheter ha tillgång till en koordinerande funktion.

Lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter