Vid brist på Litium-heparinrör (ljusgrön kork)

Vid brist på Litium-heparinrör (ljusgrön kork) kan serumrör (guldgul kork) användas. Leverantören (Becton Dickinson) av provrör har för tillfället problem att leverera våra vanliga Litium-heparinrör

Om det skulle uppstå brist på Litium-heparinrör (ljusgrön kork) kan istället serumrör (guldgul kork) användas för alla analyser som kräver Litium-heparinrör på följande remisser: rutin/akut 1, rutin/akut 2, special Lund och special Malmö.

Mindre nivåförändringar kan ibland ses vid användning av serumrör jämfört med plasmarör.
Resultaten för S-Kalium kan förväntas bli något högre än för P-Kalium (0,1 – 0,2 mmol/L).

Kontakt

Labmedicin@skane.se