Utökning av SARS-CoV-2 RNA-påvisning på Simplexa

Från och med den 13 augusti utförs SARS-CoV-2 RNA-påvisning även på Laboratoriemedicin Bas i Helsingborg

RNA-påvisning av SARS-CoV-2 kommer från och med torsdag att utföras på Laboratoriemedicin Bas i Helsingborg. Sedan tidigare utförs det även i Kristianstad (start i juni).

Att analysen utförs på närmsta akutsjukhus innebär att proverna inte behöver transporteras till Lund och vi kan ge er provsvaren snabbare.

Analysen kommer att utföras alla dagar dygnet runt, varannan timme under dagtid och 2 gånger under natten. Förväntad svarstid är ca 3 timmar efter ankomst till laboratoriet (något längre under kvällar och nätter).

Undersökningen är avsedd att användas för diagnostik av covid-19 hos patienter med symtom och lämpar sig inte att användas i smittspårningssyfte, ej heller för personalprovtagning.

För beställning av undersökningen används Remiss Laboratoriemedicin Bas, Mikrobiologiska snabbtest.

Provmaterial som kan analyseras är övre luftvägssekret (från nasofarynx och/eller bakre svalgvägg) taget i VCM, koksalt, UTM eller eSwab samt nasofarynxaspirat och BAL.

Från och med 13 augusti kommer prover med frågeställningen covid-19, som tas på sjukhuset i Helsingborg och Ängelholm att analyseras på Laboratoriemedicin Bas i Helsingborg. Efterhand som vi får tillgång till mer reagens så kommer analysen att implementeras på resten av akutsjukhusen i Skåne.

För mer information, var god se Analysportalen SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning (Simplexa)