Svarsfrekvens HBeAg och Anti-HBe

Från och med 25 maj har vi återgått till ordinarie rutiner.